Budućnost i informisanost prodavaca u osiguranju

Autor: Duško Perin

Dugogodišnji rad u prodaji, a posebno u prodaji osiguranja života, omogućio mi je da na najbolji mogući način naučim veštine prodaje i da sebe izgradim kao veoma upešnog prodavca o čijem uspešnom radu svedoče razultati koje sam postizao i postižem. Takodje, kroz karijeru imao sam tu čast da svakodnevno edukujem I razvijam nove prodavce, što mi je omogućilo da spoznajem i razvijam veštine edukacije sa krajnjim ciljem kreiranja treninga koji su odlični alati za održivo vodjenje efikasnih prodajnih timova.

Čitavu svoju karijeru razmišljao sam u pravcu izgradnje savremenog edukativnog centra, koji za cilj ima kako edukaciju naših saradnika, u okviru IFM Grupacije, tako I svih ostalih koji su zaiteresovani da započnu svoju karijeru u oblasti prodaje I upravljanja. Pored tog ,primarnog cilja, naš edukativni centar permanentno traga za odgovorom na nekoliko pitanja: kako bi u budućnosti trebalo da izgleda prodavac osiguranja I koliko je važna informisanost prodavaca. Nama u okviru IFM Grupacije odgovori na ova pitanja su izuzetno važni, jer edukacija naših polaznika, u tom pravcu, daje im mogućnost da uvek budu korak ispred drugih I da na tržištu rada budu mnogo konkurentniji I lakše dolaze do zaposlenja I realizacije zadatih targeta. Kako naš uspeh u tom segmentu bude veći, tako će I „vrednost“ našeg edukativnog centra na tržištu biti veća. Verujem da na ovom polju za sada postižemo sjajne rezultate I da našu viziju polako ali sigurno implementiramo I realizujemo.

IFM GroupNaš stav je da je imati dobrog prodavca koji će, pored prodaje polise, svojoj kompaniji “doneti” i lojalnog klijenta, želja svih osiguravajućih kuća. Ipak, neke od njih obuke i treninge za prodavce ne sprovode čak ni jednom godišnje. Nestašica dobrog prodajnog kadra traje oduvek, ali tamo gde leži problem, leži i šansa za razvoj poslovanja. Strateški cilj grupacije koju vodim je kretati se u tom pravcu. Kako se klijenti često bune da im agenti jedno pričaju, a drugo na kraju prodaju, da su ponekad suviše netaktični, nametnulo se pitanje na koji način osiguravajuće kuće u Srbiji edukuju prodavce? Zajedno sa timom svojih saradnika, krenuli smo u kontra pravcu. Osnovali smo naš edukativni centar ( IFM Edukativni centar ) I u okviru njega na najprofesionalniji način jednom ili dva puta nedeljno edukujemo naše saradnike. Naj taj način dobijemo sinergiju, kroz koju ostvarujemo konkurentsku prednost u odnosu na osiguravajuće kuće. Potvrda naše dobre edukacije je u broju od preko 30.000 zadovoljnih klijenata. Potvrda kvalitetne edukacije leži u tome da se naši klijenti ne bune.

g. Duško Perin
g. Duško Perin

Uprkos tome, što internacionalne osiguravajuće kuće imaju svoje edukativne akademije iz oblasti prodaje I upravljanja, ono što nedvosmisleno primećujem je „sukob“ teorije I prakse u okviru istih. U okviru IFM Edukativnog centra predavači su samo oni koji ispunjavaju odredjene standarde grupacije. A standardi se odnose na neophodno teorijsko znanje ( obrazovanje ), količinu lične produkcije ( broj podatih ličnih polisa ), količinu produkcije tima kojim predavač rukovodi. Primenjujući takav filter dolazim do kvaliteta sa neprocenjivim iskustvom, ali I obrazovanjem. Takav predavač je spreman da svakog trenutka odgovori na bilo koje pitanje polaznika, da napravi poredjenje sa praksom I u datom trenutku nadje „presk skupa“ I pruži efektan savet polazniku ( u vidu pravog pitanja, fraze, ) koji on već sutra može da primenjuje na terenu I realizuje ugovore. Takodje, predavači u okviru IFM Edukativnog centra se u kontinutetu bave prodajom, licencirani su od strane NBS tako da poznaju zakon o osiguranju, proizvode, opšte I posebne uslove I na taj način tokom same obuke u celosti mogu da odgovore potrebama naših polaznika. Naš stav je da predavač u okviru IFM edukativnog centra ne može da drži obuku iz oblasti u kojoj nije postigao vrhunske rezultate na terenu. Upravo je to najveća snaga I prednost našeg edukativnog tima.

Danas na tržištu postoji jako veliki broj prodavaca, ali na žalost kvalitet je u „deficitu“. Naš cilj je da nudimo kvalitet I kao „proizvod“ dobijamo kvalitet, a da bi u tom poslu uspeli moramo da imamo kvalitet u predavačkom kadru I kvalitetne teme koje su kreirane isključivo na osnovu iskustava sa terena. Svaki polaznik IFM edukativnog centra danas može kod nas da dobije edukaciju na bilo koju temu iz oblasti veština komunikacije, pregovaračkih veština, veština prodaje, upravljanja, mentorisanja itd.

zaposljavanje u osiguranjuNa kraju bih da zaključim da sve ono šta savremena prodaja danas traži, IFM edukativni centar nudi. Smatramo da je ulaganje u znanje I veštine zaposlenih danas najbolja investicija, jer se nebrojano puta pokazalo da je znanje ono što obezbedjuje konkurentsku prednost, a iz iste dolazi I profit koji je cilj postojanja bilo kojeg preduzeća. Tu smo da Vam pomognemo da ostvarite konkurentsku prednost kroz IFM Edukativni centar.