Duško Perin: Budućnost osiguranja u Srbiji

Osigurajtese.rs bio je u poseti kompaniji IFM group, koja se nalazi u Novom Sadu i napravili smo kratak intervju sa direktorom Duškom Perinom. Gospodin Perin je dugogodišnji menadžer u osiguranju, koji je kroz svoj radni vek, prošao razne pozicije u osiguravajućoj industriji, a danas vodi veoma uspešnu kompaniju IFM group koja objedinjuje više srodnih delatnosti od kojih je osiguranje dominantno.

Stepen razvijenost osiguranja u Srbiji?

U poređenju zemalja članica Evropske Unije, ali i država u regionu, stepen razvoja osiguranja u Srbiji je ispod proseka. Podaci govore da je indeks tržišne penetracije, u posmatranom periodu, u Srbiji i zemljama u regionu (sa izuzetkom Slovenije 5,7%) nije prelazio 3% i da je u poređenju sa zemljama Evropske Unije indikator penetracije u Srbiji, Hrvatskoj i Rumuniji bio 3 puta manji. Analizom podataka utvrđeno je da je Srbija u 2012. godini bila lošije rangirana, na 65. mestu (Rumunija je iza Srbije, na 67. mestu), dok su Slovenija, Hrvatska i Bugarska zauzele 25, 44 i 51. mesto, respektivno. Niska vrednost indikatora penetracije u Srbiji posledica je niskog nivoa bruto domaće vrednosti po glavi stanovnika. Naime, između premije osiguranja i bruto domaćeg proizvoda postoji direktna korelacija: sa porastom bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika povećava se i premija osiguranja (znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod) i obrnuto, sa smanjenjem bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika pada nivo premija . Dakle, sve dok kao posledicu privredne aktivnost Srbija ne bude počela da beleži rast bruto domaćeg proizvoda do tada se neće beležiti I veći rast premije osiguranja. Ukoliko bi nas pitali, da li tržite osiguranja u Srbiji može da se nazove „brzo rastuće tržište“ još uvek ne možemo da odgovorimo potvrdno, ali ukoliko bi pitanje formulisali drugačije „ da li postoji ogroman potencijal“ svakako bi odgovor bio potvrdan. Na samom početku važno je zaključiti da je glavni „motor“ I „pokretač“ rasta I razvoja tržišta veliki privredni rast, odnosno rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika. Ukoliko ovi parametri u Srbiji naglo budu beležili rast, to će za posledicu imati jednako toliko brži rast tržišta osiguranja u Srbiji.

Šta pored privrednih pokazatelja utiče na rast tržišta osiguranja?

Polisa osiguranja života jedan je od neizbežnih životnih planova prosečnog Evropljanina ili Amerikanca, koji u proseku poseduje dve polise životnog osiguranja. Razvoju životnog osiguranja na zapadu pogoduje i značajna tradicija ovakvog ulaganja u budućnost. Jedan od razloga zašto na našim prostorima osiguranje života nikada nije zaživelo u takvom obimu, pored ekonomskih faktora je i nedovoljno poznavanje prednosti koje osiguranje života sa sobom donosi svakom osiguranom stanovniku. Upravo je to glavni razlog zbog kojeg IFM postoji I gde mi kao mladi entuizijasti vidimo veliki potencijal I šansu.
Mi u ukviru IFM-a, kao jedan od ključnih generatora ( mimo privrednih parametara ) porasta životnog osiguranja u Srbiji vidimo I podizanje „avernesa“ o koristima koje jedan ovakav proizvoda može da ponudi korisnicima. Naša misija je da kroz naš edukativni centar ( u daljem tekstu IFM ) edukujemo što je moguće veći broj naših članova, saradnika I gradjana kako bi im predočili, na najprofesionalniji mogući način, da „opcija“ stabilnih finansija I štednje postoji. I što je najvažnije ona je „besplatna“ I nudi mogućnost ostvarenja dobiti nakon isteka štednje. Posebno je važno naglasiti da je ovaj vid štednje u ovom trenutku najsigurniji za naše gradjane.
Naš stručni tim, kao jedan od razloga nedovoljnog rasta životnog osiguranja u Srbiji vidi I mentalitet podneblja, drugim rečima nedovoljna svest, u populaciji, o tome šta su glavni prioriteti u finansijama pojedinaca, porodica itd. Ukoliko na to pridodamo da veliki procent našeg društva, danas, ne bih mogao sa sigurnošću da govori o stabilnosti PIO fonda, stepenu njegove održivosti I snage da generacijama rodjenim posle 1950.-te godine omogući stabilnu treću životnu dob. Onda je jasno da smo suočeni sa problemom neupućenosti, a to je krucijalni razlog zbog kojeg se problem ne prepoznaje. Drugim rečima mi u tome vidimo najveći potencijal, zapravo gradjane upoznati sa problemom kroz činjenice, a nakon toga mu ponuditi adekvatno rešenje.

IFMZadatak IFM-a je da upravo kroz svoju edukaciju iskoristi ovaj potencijal, koji smatramo I najvažnijim. Mi pre svega okupljamo profesionalce koji u svom poslu vide, pre svega, moralnu obavezu da javno, individualno I na bilo koji drugi način edukuju svoje okruženje. Njihov cilj ja da svojim klijentima prenesu informaciju, bez ikakvih obaveza, da je u turbulentnom okruženju koje nam nameće kapitalizam, rizik kategorija koja je integrisana u svakog pojedinca, a da je štednja na ovaj način upravo zaštita od tog rizika.
Potencijal podizanja svesti je u ovom trenutku, uprkos naporima naše Vlade, ipak veći od privrednih potencijala I mi u tome vidimo najveću šansu za rast. Smatramo da veliki broj naših gradjana do sada nije dobio kvalitetnu informaciju I savetovanje, a da je to upravo glavni generator da klijent započene razmišljanje o životnom osiguranju.
Moj tim ljudi je za period od 12 godina, koliko se bavimo ovim humanim poslom, uprkos lošim privrednim parametrima, a na krilima kvalitetne edukacije naših gradjana I podizanja njihove svesti uspeo da edukuje preko 30.000 ljudi koji danas štede svoj novac kroz polisu životnog osiguranja uprkos teškoj socijalnoj situaciji. I ne samo to, svi ti naši klijenti nas aktivno preporučuju svom okruženju I svakodnevno uvećavamo svoj portfelj I zbog toga smo jako srećni. Mi, u okviru IFM-a verujemo da na ovaj način radimo sjajan posao, jer svaki novi ugovor tumačimo kao vid pomoći našim klijentima, jer smatramo da smo uspeli u jednom veoma važnom segmentu za naše okruženje. Uspelli smo da ih uverimo, da je bolje da štede nešto nego ništa I da kao dodatan benefit za to dobiju I adekvatnu zaštitu.
Jedan od važnih segmenata koji nikako ne smemo da zanemarimo je mogućnost „prelivanja“ aktivne štednje iz bankarskog sektora u sektor osiguranja. Koliko god mi ne želimo da priznamo, ali u segmentu oročenog depozita (u bankarskom sektoru) se nalazi veliki novac naših gradjana, a svedoci smo da kamate više nisu atraktivne I da gradjani ne toliko retko razmišljaju o alternativnim načinima štednje. To je takodje jedan od potencijala za rast životnog osiguranja, jer u ovom trenutku nedvosmisleno nudi više od štednje u bankama. Kao činjenicu ove ekspertize navodim veliki porast jednokrtnih premija u osiguravajućim kućama u 2015.godini u odnosu na 2014.

Zašto je život počeo da se osigurava?

Svedoci smo ubrzanog razvoja sveta i enormnih promena u različitim oblastima gde je pojedinac prinuđen da se svakodnevno bori za opstanak i da sebi i najbližima obezbedi izvesniju budućnost. Pored duhovne nadgradnje, edukacije i socijalno-društvenog razvoja, čoveku je neophodna stabilnost.
Jedna od stvari koja daje potporu i sigurnost, a koja je neizostavni deo savremenog ekonomskog razvoja, svakako je osiguranje života. Osiguranje života je namenjeno onim osobama koje razmišljaju o svojoj budućnosti kao i o budućnosti svojih najmilijih. Ono što nam životno osiguranje pruža, to su finasijska sigurnost, sigurna i izvesna budućnost, mogućnost da neke stvari predvidimo i na taj način rizik neizvesnosti svedemo na minimum. Koncept kojim se vodimo u okviru IFM-a je da stepen neizvesnosti I rizika naših klijenata svedemo na nemerljiv, a duboko sam uveren da je danas jedini način za to štednja kroz polisu životnog osiguranja.
Razvijene države brinu o svojim građanima tako što im ukazuju na važnost ovog vida osiguranja, njegovu neophodnost kroz neprestanu edukaciju i informisanje. Države se danas, između ostalog, bore da reše penzionu problematiku i time smanje finansijski pritisak u doba turbulentnih ekonomsko-političkih previranja širom sveta. S toga je od krucijalne važnosti da se razvije svest pojedinca o koristi koju pruža osiguranje sopstvenog života, da se ukaže na sve prednosti koje ovaj model štednje pruža.
Stav mog tima, a I mene lično, je da je mnogo važnije razviti svest pojedinaca o koristi koju osiguranje života pruža I koje životne probleme rešava od toga da li će klijent kupiti ili ne. Kada smo uvereni da je klijentu sve jasno, tog trenutka smatramo da je naša misija ostvarena. Samtramo da smo tog trenutka uradili veliki posao za pojedinca, a sa multiplikacijom smatramo da radimo I koristan posao za naše društvo u celini.

IFM groupSmatramo da se sada ne dovodi u pitanje da li je ovakav vid štednje potreban ili ne, već koji je od programa koje nude osiguravajuće kuće najkompatibilniji potrebama naših klijenata. Mi u okviru IFM-a verujemo da u svakom trenutku možemo da odgovorimo zahtevima I potrebama bilo kojeg klijenta na tržištu budući da se u „paleti“ naših proizvoda nalaze svi programi svih relavantnih osiguravajućih kuća koje igraju značajnu ulogu na tržištu osiguranja u Srbiji. I ne samo to, posedujemo I veliki broj edukovanih profesionalaca koji poznaju sve detalje proizvoda, zakona o osiguranju. Pored esencija o proizvodima I poznavanja zakona, naš prodajni tim poseduje izuzetne prodajne veštine koje nam omogućavaju da na efektan način proniknemo u potrebe naših klijenata I za njih odabaremo najbolji mogući proizvod. Sve su to razlozi zbog kojih imamo uglavnom zadovoljne klijente na šta sam kao direktor posebno ponosan.
Naš edukativni centar u okviru IFM je „alat“ koji nam daje mogućnost da sve ovo postižemo. Cilj našeg edukativnog centra je da , pre svega, obučimo naše saradnike da na profesionalan način rade svoj posao kroz permanentnu edukaciju kojiu izvode naši predavači. Na taj način smo sigurni da našim znanjem I veštinama možemo da probudimo svest svakog sagovornika, da mu privučemo pažnju I uverimo ga da je baš sada pravi trenutak da uradi korisnu stvar za svoju porodicu I sebe. Mogućnosti? Uvek ih ima, ako postoji volja. To je naš stav. Svedoci smo letnje sezone, takodje smo svedoci I da su svi aranžmani rasprodati. Šoping centri, letnje bašte su takodje puni što je samo činjenica da platežno sposobna tražnja postoji što je pozitivna stvar. Naša misija je da mali delić te platežno sposobne tražnje „prelijemo“ u štednju. Dakle, ne govorimo o odricanju nego o prerasbodeli porodičnih budžeta.

Uzimajući u obzir gore navedeno, duboko samo uvereni da potencijal za rast ovog vida štednje postoji, a mi u okviru IFM-a se trudimo da putem raznovrsnih kanala uverimo naše gradjane da je mnogo korisnije da se edukuju o tome šta je osiguranje života, nasuprot razmišljanju o nekom potrošačkom kreditu. Na prvi način svi oni „kupuju“ svoju budućnost, a drugi način je troše. Svedoci smo da mir u svakog pojedinca donosi izvesna budućnost ,za raliku od neizvesne koje donosi ono što niko od nas ne voli a to su problemi.

Naša krilatica I poruka za sve čitaoce je: „ Misli veliko, radi malo I kreni odmah!“