Čačanska banka ostvarila dobit u 2009.

Uprkos kriznom periodu i jakoj konkurenciji, Čačanska banka je uspela da u 2009. godini ostvarila dobit u neto iznosu od 72,12 miliona dinara, saopšteno je na današnoj sednici Skupštine akcionara banke.

Ukupna suma bilansnog i vanbilansnog potencijala dostigla je 34,69 milijardi. Privredi je odobren 491 kredit u iznosu od oko 2,01 milijardi dinara.
U oblasti potrošačkih kredita najveći iznos, 217 miliona, odobren je za nabavku automobila.
Građanima je omogućeno da plaćanja i razne druge transakcije obavljaju korišćenjem usluga elektronskog bankarstva.
Predsednik Izvršnog odbora Dragan Jovanović saopštio je da je u prošloj godini ostvareno i povećanje ukupnih depozita za 1,595 milijardi dinara ili 20,69 posto.
Devizna štednja građana porasla je za 64,85 procenata i dostigla oko 27 miliona evra.
Sredstva za rast plasmana i ukupne aktive delom su obezbeđena i realizacijom četiri tranše kreditne linije Evropske investicione banke u ukupnom iznosu od 18,71 milion evra, a namenjena su za finansiranje investicionih projekata u malim i srednjim preduzećima.
Banka je tokom čitave godine održavala likvidnost na visokom nivou, njen kraj je dočekala sa 482 akcionara i kapitalom od 3,95 milijardi dinara. Knjigovodstvena vrednost jedne akcije dostigla je 29.553,42 dinara.
U tekućoj godini, akcenat će biti na dve velike grupe aktivnosti: dokapitalizaciji od strane međunarodnih razvojnih finansijskih institucija i usvajanje metodologije na izračunavanju kapitalnih zahteva u skladu za važećim međunarodnim standardima.
Za predsednika Skupštine akcionara je izabran Petrašin Jakovljević, generalni direktor “Metalca”iz Gornjeg Milanovca.
Jednoglasno je prihvaćen i predlog Upravnog odbora Čačanske banke da funkcija predsednika Izvršnog odbora u još jednom četvorogodišnjem mandatu bude poverena Draganu Jovanoviću, dok će njegov zamenik biti Aleksandar Ćalović.

Be the first to comment

Leave a Reply