Hampl: MMF je samo ubrzao globalnu krizu

Viceguverner Narodne banke Češke Mojmir Hampl je prebacio Međunarodnom monetarnom fondu da je u istočnoj Evropi tražio nova polja delovanja i podstakao krizu.
Hampl je izrazio zadovoljstvo što su brojni analitičari i međunarodne institucije pogrešili kada su istočnu Evropu uvrstili u region sa najvećim teškoćama.
“Mi smo uvek ukazivali da je nestabilnost finansijskog sistema problem zapadne Evrope. To se sada obistinilo”, naglasio je on.
“Mnogi međunarodni izveštaji bazirali su na nesporazumima, koji su se oslanjali na podatke banke za međunarodni platni promet. Nije se ništa drugo uradilo nego sumiranje bilansa svih banaka sa stranim vlasnicima. To je zadalo mnoge glavobolje. Morali smo objašnjavati da su, na primer, krediti ‘Češke spožitelne’ pokriveni ulaganjima”, naveo je Hampel.
Viceguverner je dodao da češke banke finansiraju svoje strane majke-banke. “Ukoliko bi nastao problem mi bi to rešili, a ne Austrija, Belgija ili Francuska, koje su na bankarskom sektoru veoma zastupljene”, istakao je on.
“Loša interpretacija MMF-a je bila posebno nepoželjna i ova instituacija je morala pogrešne brojke da ispravi na našu intervenciju. Smešno je da MMF ubrzava krizu. To je bio očigledno sistematski pokušaj da se izazove potreba spasavanja u jednom čitavom regionu”, objasnio je on.
“Pre krize gotovo da nije bilo mušterija. Krizom i novim rukovodstvom pod Dominik Štraus-Kanom MMF je pronašao novo polje delovanja i dobio veća sredstva. Ccak sada nakon brojnih aktivnosti, MMF nije izdao ona sredstva koja je dobio na raspolaganje za povećanje svojih resursa”, smatra Hampl.

Be the first to comment

Leave a Reply