Jelašić forsira dinarske kredite

Vlada Srbije i Narodna banka spremne su da podrže domaću valutu time što će više dinara u našem finansijskom sistemu doprineti makroekonomskoj stabilnosti i manjem pritisku na devizni kurs. Privreda će dobiti više kredita i to u dinarima. Do sada su se i firme i građani radije zaduživali u evrima tako da je gotovo 80 odsto plasmana u stranoj valuti. Sa bankama je dogovoreno da plasiraju više sredstava preduzećima u dinarima, jer će centralna banka da smanji obaveznu rezervu koju su bankari morali da izdvajaju do sada. Posle dve decenije lošeg odnosa prema dinaru, situacija bi mogla da se preokrene. – Finanijski sistem bi bio stabilniji, a i dužnici bi mogli bolje da planiraju mesečnu ratu – rekao je Radovan Jelašić, guverner NBS. – Time bi se dalo puno prostora za monetarnu politiku i njene instrumente – referentnu kamatnu stopu i nivo obaveznih rezervi. Bankari, međutim, ne dele entuzijazam guvernera. Draginja Đurić, predsednica Izvršnog odbora Inteze sumnja da će postojati interes preduzeća da se dugoročno zadužuju u domaćoj valuti. – Sumnjam u interes firmi, pre svega zbog visoke cene tih pozajmica – kaže ona. Guverner se osvrnuo i na raspravu o Bečkom sporazumu, rekavši da je on bio vanredna mera za vanredne uslove koja ne bi trebalo da se primenjuje i dalje. Banke od aprila mogu da povuku 20 odsto plasmana. Ali, banke zasada ne planiraju da iskoriste tu mogućnost u tolikoj meri, a čak i da to urade, to ne bi uticalo na projektovane makroekonomske pokazatelje. – Bečki sporazum je lane bio neophodan jer je na naplatu dospevalo četiri milijarde evra privatnog duga i postojala je mogućnost da banke povuku sva ta sredstva, što bi ugrozilo kurs, uticalo na inflaciju, ali i na druge makroekonomske pokazatelje – naglasio je Jelašić.

Be the first to comment

Leave a Reply