Kada kupci automobila na lizing ostaju bez vozila

Kupci automobila na lizing ostaju bez vozila ukoliko za 90 dana ne plate ništa od svojih tromesečnih obaveza ili se ne dogovore o nekoj vrsti reprograma duga.
Lizing kuće se obično trude da klijentima pruže drugu šansu, ali i oni moraju da pokažu dobru volju.
Bez vozila će, kako kažu davaoci lizinga, ostati samo oni koji nemaju šanse da se izvuku iz finansijskih problema, dok razumevanje imaju oni koji su u trenutnim teškoćama. Ipak, već pri kraju kašnjenja od 30 dana klijent može da dobije opomenu od deset evra i obračun zatezne kamate.
– Prva opomena se šalje već u prvih 30 dana kako bi se klijentu na vreme predočilo da kasni, obaveštava se i SMS-om i mejlom. Nakon toga se dužnik poziva i usmenim putem obaveštava o visini duga i posledicama koje slede ako ga ne plati. Za pravna lica se pušta menica pri kraju perioda od 60 dana kašnjenja, a za fizička se pokušava primeniti administrativna zabrana. Deo procedure je i slanje opomena pred raskid ugovora, gde se klijentima ostavlja dodatni rok za izmirenje ugovorenih obaveza.
Građani mogu stalno da se obrate lizing kući, kao i da se organizuje sastanak kako bi se prevazišli problemi. Predmeti lizinga se preuzimaju tek ukoliko klijent ne vrati vozilo sam, nakon raskida ugovora. Čak i tada se gleda da to bude u dogovoru sa klijentom kako bi se smanjili eventualni dalji troškovi – kaže Rastislav Drljević, rukovodilac sektora za rad sa stanovništvom i preduzetnicima u „S lizingu”.
Bitno je, kažu u većini lizing kuća, da se u periodu kašnjenja nešto uplati, da se pokaže dobra volja. Klijentu se može odobriti plaćanje manjih iznosa od predviđenih odnosno reprogram obaveza. Ako se ne postigne nikakav dogovor, klijent mora sam da vrati vozilo, a ako to ne uradi na scenu stupa sud, a asistenciju može na kraju da pruži i policija. Nesrećni kupac četvorotočkaša posle svega može i da budu utužen, ako je reč o finansijskom lizingu, da nadoknadi štetu koju je pretrpela lizing kuća.
U „Unikredit lizingu” kažu da se uvek prvo trude da zajedno sa klijentom pronađu rešenje, na primer o reprogramu obaveza.
– Jedino ako ne nađemo rešenje, oduzimamo predmet lizinga – navodi Simona Mitrović iz „Unikredit lizinga”.
Petar Dimić, iz NLB lizinga, kaže da u skladu sa propisima koje je propisala Narodna banka Srbije posle treće neplaćene rate, lizing kuća ima pravo da oduzme vozilo.
– To se retko dešava. Trudimo se na sve načine da pomognemo građanima – dodaje on.
U poslednje tri godine u Srbiji je kupljeno oko 60.000 vozila na lizing. Zbog kašnjenja u otplati vraćeno je 1.600 vozila.

Be the first to comment

Leave a Reply