Lizing industrija u Srbiji bi mogla da se ugasi

Ukoliko se ne promene određene zakonske odredbe, industrija lizinga bi mogla da nestane, čime bi se ugasio jedan oblik finansiranja mahom privrede, a 1.000 ljudi bi ostalo bez posla rekao je Vojo Miladinović, predsednik Komisije za lizing pri Privrednoj komori Srbije.
On je na okrugolom stolu Zakonska ograničenja za razvoj lizing poslovanja istakao da je neophodno ukinuti porez na kamatu kao i omogućiti finansiranje nekretnina.

„Lizing kompanije imaju višak likvidnosti, ali je smanjen potencijal za investiranje. S duge strane operativni troškovi se povećavaju“, rekao je Miladinović.

Prema njegovim rečima, država bi trebalo da stvori uslove da se novac plasira realnom sektoru.

Predstvanici te industrije su naglasili da bi višak novca koji poseduju, a nemaju gde da ga plasiraju mogao da završi u njihovim maticama.

Bojan Baša, predsednik Asocijacije lizing kompanija Srbije i direktor S-leasinga je rekao da će kapital sigurno potražiti neka druga tržišta ukoliko se ne omogući njegov plasman.

Predstavnici lizing kompanija traže da se omogući prevremena otplata duga. Naime, trenutno minimalni rok ugovora je dve godine i ne podrazumeva mogućnost prevremene otplate.

Vlastimir Vuković, direktor Intesa leasinga rekao je da bi kamate mogle biti niže ukoliko država ukine PDV na kamatu, što je već urađeno u Hrvatskoj i Sloveniji.

Dubravko Orlovac, predsednik Udruženja lizing društava Hrvatske je rekao da je ta industrija i u toj zemlji pogođena krizom, ali da je veoma perspektivna.

U prvih devet meseci prošle godine, prema njegovim rečima, lizing je plasirao 4,7 milijardi evra. U Hrvatskoj, naime, ne postoje ograničenja u pogledu finansiranja dobara, pa je veliki deo plasmana u nekretninama.

Ukupan plasman lizing industrije u Srbiji od 2003. je tri milijarde evra.

Be the first to comment

Leave a Reply