Oktobarska uplatnica „Infostana” umanjena za „osiguranje stana”

Svim korisnicima komunalnih usluga koji su uplatili septembarski račun sa ponudom „osiguranje stana” umanjeni su iznosi za uplatu na oktobarskoj uplatnici objedinjene naplate, saopštavaju iz JKP „Infostan”.

Navedenoj grupi korisnika izvršen je povraćaj sredstava sa priznatom i obračunatom zakonskom zateznom kamatom od datuma uplate do 31. oktobra, što je precizno istaknuto na oktobarskom računu.
Iz „Infostana” podsećaju da je rok za korišćenje popusta na septembarskom računu bio produžen do 26. oktobra. Sve redovne platiše koji ostvaruju popust pri plaćanju od pet, šest i sedam odsto i na oktobarskom računu imaju unapred obaračunate navedene popuste.
Za sve informacije o oktobarskim računima korisnici se mogu obratiti filijali JKP „Infostan” na teritoriji opštine prebivališta mejlom, telefonom, dopisom i lično.