Duško Jovanović: osiguranje je nedovoljno iskorišćen investicioni resurs

generalni direktor "Sava osiguranje" ado Duško Jovanović

Tržište osiguranja u Srbiji godinama stagnira i nedovoljno je iskorišćen investicioni resurs. Premija osiguranja je 1,8 % BDP i ne pomera se već deceniju, premija po glavi stanovnika jedva dostiže 80 evra, dok u EU, na osnovu raspoloživih podataka, iznosi oko 1.900 evra.

UOS-udruzenje-osiguravaca-srbijeRast koji beleži statistika više je odraz jačanja i promena u privredi nego veće popularnosti osiguranja. Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović kaže da nas Zakon o osiguranju približava razvijenim državama. Zakon je moderan, usklađen sa propisima EU i rešio je dugogodišnje probleme osiguravača.

Konačno je regulisan status kompozitnih društava odn. onih koji se istovremeno bave životnim i neživotnim osiguranjem. Postojeća kompozitna društva neće morati da se razdvajaju, jer bi to za njih bio ogroman trošak, ali će novoosnovana birati da li će se baviti životnim ili neživotnim osiguranjem.

Stvoreni su efikasniji mehanizmi informisanja i zaštite građana. Garantovana je dobrovoljnost osiguranja, osim u slučajevima propisanim drugim zakonima, a omogućeno je informisanje građana o svim elementima bitnim za donošenje odluke i procedurama za ostvarivanje prava.

UOS-osiguravaca-srbijeMeđutim, kako kaže generalni sekretar UOS, Zakon, koliko god bio dobar i usklađen sa propisima EU, neće sam po sebi razvijati tržište. Za to su, pre svega, neophodne veće strane investicije jer je, po pravilu, svako infrastrukturno ulaganje osigurano.

Potrebne su i poreske olakšice za razvoj životnog osiguranja, kakve postoje kod dobrovoljnih penzionih fondova, ili proširavanje liste obaveznih osiguranja za razvoj neživotnog osiguranja. Ali, najvažnije je podići svest o značaju osiguranja kao investiciji za budućnost. Suština je da kupovinom polise ne možemo da sprečimo štetni događaj, ali možemo da smanjimo posledice.