Osiguranje od autonezgode

Ovim osiguranjem pokriveni su rizici svih lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od:

  • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja
  • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu. Veoma je popularan vid zaštite osiguranika i često se ugovara u paketu sa osiguranjem Autoodgovornosti.
Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu sumu osiguranja, posebno za slučaj invalidnosti i za slučaj smrti i regulisano je Opštim uslovima za osiguranje lica od posledice nesrećnog slučaja (nezgode) i Dopunskim uslovima za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledice nesrećnog slučaja (nezgode).