Osiguranje plovila – plovnih objekata

Na tržištu osiguranja Srbije, neke osiguravajuće kuće, u svojim ponudama imaju i produkte osiguranja,  koji se odnose na plovila (čamci, brodovi, jahte…) – osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima. Ovo osiguranje je zakonski obavezno za sve vlasnike čamaca sa sopstvenim pogonom snage motora preko 15 kW, koji se upisuje u odgovarajući registar, saglasno propisima o registraciji čamaca.

Pod čamcem se u ovom slučaju podrazumeva svako plovilo čija dužina trupa iznosi manje od 15 metara, a širina trupa manje od 3 metra, a čija najveća istisnina iznosi manje od 15 tona.
Kao šteta pričinjena trećim licima podrazumeva se telesna povreda, narušavanje zdravlja ili smrt trećih lica nastala upotrebom čamca navedenog u polisi. Ovde se podrazumeva i šteta koja je pričinjena trećem licu usled pada ili izbacivanjem stvari iz čamca.

Osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima. Ovo osiguranje je zakonski obavezno za sve vlasnike čamaca sa sopstvenim pogonom snage motora preko 15 kW, koji se upisuje u odgovarajući registar, saglasno propisima o registraciji čamaca.

Pod čamcem se u ovom slučaju podrazumeva svako plovilo čija dužina trupa iznosi manje od 15 metara, a širina trupa manje od 3 metra, a čija najveća istisnina iznosi manje od 15 tona.

Kao šteta pričinjena trećim licima podrazumeva se telesna povreda, narušavanje zdravlja ili smrt trećih lica nastala upotrebom čamca navedenog u polisi. Ovde se podrazumeva i šteta koja je pričinjena trećem licu usled pada ili izbacivanjem stvari iz čamca.

Osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima, kao i sve dodatne informacije o uslovima i premijama, možete dobiti u svih 42 prodajna mesta Wiener Städtische osiguranja.