Osiguranje robe u transportu

Transportno osiguranje ima specifičnu zakonsku regulativu. Za ovu vrstu osiguranja karakteristični su kargo i kasko osiguranje. Kargo osiguranje se odnosi na osiguranje robe koja se transportuje, a kasko na osiguranje vozila koje podrazumeva potpunu naknadu štete.

Kopneno, vazdušno i pomorsko osiguranje

Ova podela osiguranja izvedena je prema mestu nastanka rizika.  

Pomorsko osiguranje je najstariji vid osiguranja. Zbog svoje tradicije, više je zasnovano na običajima nego na pravu.

Za razliku od pomorskog, kopneno osiguranje je jasno pravno regulisano.

Vazdušno osiguranje je novijeg datuma. Organizovano je na savremenim principima i ima sopstvenu zakonsku regulativu.

Kod ove podele osiguranja prema prirodi rizika, značajno je uočiti i transportno osiguranje, koje sa svoje strane može biti:

Kopneno, rečno,pomorsko i vazdušno.

Pokriveni rizici:

 • Požar
 • Eksplozija
 • Grom
 • Oluja
 • Poplava
 • Brodolom, nasukavanje, potonuće ili prevrnuće plovnog objekta
 • Prodor vode u brod
 • Prevrnuće ili iskliznuće kopnenog vozila
 • Pad aviona
 • Sudar ili dodir prevoznog sredstva sa bilo kojim spoljnim predmetom
 • Krađa