Rentno osiguranje

Osiguranje rente predstavlja pametnu investiciju i buduću socijalnu sigurnost koju planiramo s obzirom na buduće potrebe i sadašnje mogućnosti plaćanja. Osiguranje rente je dobar kapital uložen u očekivanje sigurne i bogate budućnosti. Njime možete obezbediti sebi dodatnu penziju koju ćete primati sve do kraja života, što je naročito važno kada očekujemo izmene sistema penzijskog osiguranja.
Sa osiguranjem rente obezbedićete sebi primernu dodatnu penziju.

Visina rente zavisi od godina starosti osiguranika, visine premije, i perioda za koje bi se plaćala premija, odnosno jednokratne uplate, kao i perioda poslije kojeg se želi početak i vreme trajanja isplate rente.

Rentno osiguranje predstavlja osiguranje i istovremeno siguran i unosan oblik ulaganja koje omogućava isplaćivanje mesečne rente do kraje života ili ograničenog perioda, ukoliko ste izabrali takav oblik rentnog osiguranja. U slučaju mesečnog plaćanja premije, dok traje plaćanje, osigurani ste i za slučaj smrti dogovorenom visinom osigurane sume.

Program rentnog osiguranja pruža Vam čitav niz mogućnosti:

  • uplaćivanjem premije osiguranja obezbedite siguran doživotni mesečni prihod u poznim godinama kao jedan vid dodatne penzije,
  • ili stipendiju za školovanje Vaše dece.

Visina rente zavisi od pristupne starosti osiguranika, visine premije osiguranja,vremena plaćanja premije ukoliko se ona plaća u godišnjim ili ispodgodišnjim ratama, kao i od vremena trajanja isplate rente (u zavisnosti da li ugovarate doživotnu ili privremenu isplatu rente).

Rentno osiguranje je kompatibilno sa ostalim vrstama osiguranja života, tako što osiguranu sumu, koja vam se isplaćuje nakon isteka osiguranja, možete upotrebiti kao jednokratnu uplatu premije za osiguranje doživotne ili privremene rente.