Životno osiguranje

Život je jedan prirodni tok, pun neizvesnosti i iskušenja svakog čoveka. Da bi naš život učinili spokojnijim, obezbedili sebi mirniju budućnost, pokušavamo na razne načine da se obezbedimo i naš život učinimo mirnijim. Životno osiguranje je upravo jedno od takvih mogućnosti, pomoću koga se možemo na neki način obezbediti.

Životno osiguranje predstavlja dugoročnu štednju, uz istovremeno osiguranje za nepredviđene slučajeve u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti osiguranika.

Ulaganja u životno osiguranje jedno je od sigurnijih oblika štednje, koja nosi dovoljnu dobit. Čak i u slučaju da osiguravajuće društvo ode u stečaj, vaša imovina je sigurna.  Životno osiguranje je jedno od najatraktivnijih ulaganja u svetu, jer ovim putem, ulažete u sigurnost sopstvene budućnosti, ali i budućnosti Vaših najbližih, te akumulirate uložena sredstva. Zar to nije temelj ljudskih potreba – potreba za sigurnošću i stabilnošću?

Premija polise životnog osiguranja je poreska olakšica koja dodatno povećava dobit, iako još uvek kod nas u Srbiji to nije jasno regulisano. Ima naznaka da će u tom pravcu, država omogućiti osiguranicima životnog osiguranja, poreske olakšice.
Prednost životnog osiguranja je i u tome što predstavlja finansijsku sigurnost najbližih u slučaju smrti osigurane osobe. Dakle, životno osiguranje usmereno je na naše najmilije i daje našoj porodici određenu sigurnost. Smisao osiguranja, jeste prenos sopstvenog rizika na osiguravajuće društvo. Analogno tome, životno osiguranje, omogućava nam prenos našeg sopstvenog rizika u slučaju smrti, ali i u slučaju doživljenja ugovora o životnom osiguranju.
Zbog svega toga, životno osiguranje, odličan je izbor ukoliko želite osigurati druge u slučaju svoje smrti, a to se najčešće odnosi na decu ili bračnog partnera.

Takođe, moguće je uz polisu životnog osiguranja, pokriti uz dodatak ili stručno rečeno uz doplatak, pokriti i rizik od bolesti ili pak nezgode.

Kao što je već rečeno, životno osiguranje ima štedni karakter i predstavlja dobar vid životne uštedjevine.
Po isteku polise osiguranja, novac se isplaćuje odjednom ili u ratama, u zavisnosti od izbora osiguranika.

Pre nego što uzmete polisu životnog osiguranja razmislite dobro, koji je tačan cilj koji želite postići ovim vidom osiguranja. To će vam olakšati izbor polise. Budući da se radi o osiguranju i štednji na duži rok važno je unapred imati predstavu o ukupnim uzajmanim davanjima.
Postoji nekoliko oblika životnog osiguranja, tako između ostalog trebamo razlikovati životna osiguranja, koja se ugovara na maksimalno 40 godina trajanja ugovora ili do 75. godine života, odnosno tzv. pristupna starost.
Takodje, tu su i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje u korist deteta, osiguranja sa štednom komponentom, paket sa zdravstvenim osiguranjem…

Dozvoljeno je i sledeće, što ovaj oblik štednje čini još atraktivnijim:

- otkup polise – ukoliko osiguranik ne može ili ne želi više plaćati premiju životnog osiguranja, te želi prekinuti ugovor o osiguranju, tada u slučaju da je uplatio najmanje tri godišnje premije ima pravo na povrat dela uplaćenih premija, odnosno otkup vrednosti polise. Osiguravač vraća samo deo uplaćene premije, u zavisnosti od trajanja osiguranja i protoku vremena od početka osiguranja.

– kapitalizacija polise – ukoliko osiguranik ne može ili ne želi više plaćati premiju životnog  osiguranja, a ne želi prekinuti ugovor o osiguranju može tražiti da mu osiguravač kapitalizuje svu uplaćenu premiju. Na taj način polisa ostaje, ali na manju vrijednost.

– zalog polise –
u većini banaka uz zalog polise životnog osiguranja možete dobiti kredit, odnosno koristiti polisu životnog osiguranja umesto jemstva. Dakle, polisa životnog osiguranja, može predstavljati i obezbedjenje pri apliciranju za kredit.