Osiguranje odgovornosti iz delatnosti – „Profesionalna odgovornost“

Osiguranje odgovornosti iz delatnosti, ili tzv. profesionalna odgovornost, karakteristična je za lica koja obavljajući svoju delatnost, mogu naneti nehotice štetu nekom licu, ili se šteta može dogoditi u određenom objektu gde lice obavlja svoju delatnost. Npr. lekarska ordinacija.
Najzastupljenija osiguranja iz ovog segmenta su: Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i Profesionalna odgovornost posrednika u osiguranju

Obuhvaćena je odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala iz:

  • delatnosti osiguranika ili
  • iz posedovanja stvari, ili
  • iz pravnog odnosa ili
  • iz određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u polisi osiguranja.
Nije obuhvaćena odgovornost osiguranika za namerno prouzrokovanu štetu, izuzev kada je štetu prouzrokovao radnik osiguranika i još neka isključenja.