Putno osiguranje

Putujte i budite sigurni!
Putno osiguranje (neki ga nazivaju vizno osiguranje) jeste jedan odličan vid sigurnosti kada se spremate negde da otputujete. Omogućava Vam sigurnost tokom Vašeg putovanja, bilo da je u pitanju službeni put ili porodični odmor.
Dok nije stupila na snagu odluka o ukidanju viza građanima Srbije, za putovanja u države šengensog sporazuma EU, polisa putnog osiguranja je bila obavezna pri apliciranju za dobijanje viza. Danas, kada možemo putovati u države Evropske Unije bez viza, putno osiguranje više nije neophodno. Međutim i pored ove činjenice, imati polisu putnog osiguranja jeste veoma bitna. Ne postoji neki produkt osiguranja, koji za tako mali novac, odnosno malu premiju osiguranja, daje takve mogućnosti ako se dogodi osigurani slučaj.
Dok ste na putu u inostranstvu, u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta. Sve troškove lečenja, povratka u zemlju, snosi osiguravajuća kuća. Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Polisa traje koliko i Vaš put ili koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravku u inostranstvu.

Pokrića variraju u zavisnosti od države u koju se putuje i samog rizika putovanja. Obično je iznos pokrića do 30.000EUR.

Možete ugovoriti indivudualnu ili grupnu polisu putnog osiguranja.