Osiguravajuće kuće sabiraju grehe vozača

Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od auto-odgovornosti primenjivaće bonus-malus sistem, odnosno cena polise će direktno zavisiti od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana. Kako se „zarađuju“ kazneni i nagradni poeni, za Kurir objašnjava Aleksandar Ilić, zamenik generalnog direktora „AMS osiguranja“, koje se za 12 godina postojanja sa 1,5 miliona zaključenih ugovora probilo do samog vrha u sektoru osiguranja u Srbiji.

* Iako mnogi vozači to ne znaju, osiguravajuće kuće prate njihovo ponašanje od 1. jula ove godine, a od toga će zavisiti cena polise od septembra 2011. Kako se računaju kazneni poeni, odnosno malus?
– Svi odštetni zahtevi iz jednog udesa, bez obzira na to koliko je oštećenih, a za koji se utvrdi odgovornost osiguranika, računaju se kao jedan štetni događaj. Prekršaji se evidentiraju i prilikom produženja polise utiču na cenu. Cena polise određuje se na osnovu premijskih koeficijenata, koji zavise od toga da li ste u prethodnom periodu bili pažljivi ili ne, odnosno da li ste prouzrokovali štetu koja je naplaćena od vašeg osiguranja.

* Kako se određuje premijski koeficijent?
– Svako ko prvi put osigurava novo vozilo dobija osnovni premijski koeficijent – četiri i premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa. Kada obnavlja polisu, proverava se da li je bilo prijavljenih šteta u periodu važenja polise. Ako nije, osiguraniku se spušta jedan premijski stepen, a ako je šteta bilo, on se kažnjava sa tri viša premijska stepena za svaki prijavljeni štetni događaj. To znači da za jednu štetu sledeće godine morate platiti osiguranje do 50 odsto više. Za tri i više šteta ova cena ide na maksimalnih 2,5 više od osnovne cene osiguranja.

* Šta se dešava ako je osiguranik jedne godine imao štetu i dobije malus, a sledeće godine prođe bez štete? Da li tada dobija bonus?
– Ne. Za svaku štetu u godini pomerate se za tri premijska stepena nagore, što znači da naredne tri godine morate da vozite bez prijavljenih šteta kako biste se vratili na početnu cenu. U slučaju da završite na najgorem, dvanaestom premijskom stepenu, trebaće vam osam godina bez udesa da biste se vratili na osnovnu cenu osiguranja, a potom još tri godine pažljive vožnje da biste zaradili maksimalni mogući bonus.

* Zar to nije prestrogo?
– Sistem bonus-malus je veoma rigorozan, jer predstavlja jedan od metoda poboljšanja bezbednosti saobraćaja i dodatnog kažnjavanja nepažljivih i nesavesnih vozača.

* Osiguranicima može izgledati kao da je taj sistem smišljen da osiguravajuće kuće uzmu što više para?
– Naprotiv. To čak znači da će osiguranja dobijati manje para u kumulativu, jer je učestalost prijavljenih šteta na ukupan broj polisa u našoj zemlji oko tri odsto. U najgorem slučaju, kada bi svake godine novi osiguranici pravili udes, za tri godine imali bismo oko devet odsto osiguranika s malusom, a 91 procenat osiguranika s maksimalnim bonusom.

Kazneni poeni

* Ko će i kako voditi evidenciju o nagradnim i kaznenim poenima?
– Od Nove godine startuje s radom jedinstveni informacioni sistem svih osiguravajućih kuća. Nijedno prodajno mesto, tehnički pregled ili agencija neće moći da izda polisu osiguranja a da prethodno preko tog sistema ne proveri vozilo, vlasnika, broj polise i premijski stepen na osnovu štetnih događaja u prethodnom periodu.

Be the first to comment

Leave a Reply