Premija osiguranja u prvom tromesečju 134 miliona evra

Osiguravajuće kuće u Srbiji su u prvom tromesečju 2012. ostvarile ukupnu premiju od 14,9 milijardi dinara, odnosno 134 miliona evra, porast od 3,9 odsto u odnosu na isti period lane.

U strukturi premije u prvom kvartalu ove godine učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 82,8 odsto, dok se učešće životnih osiguranja povećalo na 17,2 odsto, zahvaljujući ostvarenom porastu premije životnih osiguranja u tom periodu, navedeno je u izveštaju NBS.

Struktura premije u prvom tromesečju 2012. je slična strukturi u istom periodu lane, uz beleženje najvećeg učešća osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila u ukupnoj premiji od 27,6 odsto, iza kojeg slede osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i ostalih osiguranja imovine – imovinska osiguranja sa 27,3 odsto, životna osiguranja sa 17,2 odsto i osiguranje motornih vozila – kasko sa 11 odsto.
Premija neživotnih osiguranja u prvom tromesečju ove godine beleži rast od 2,5 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2011.

Premija obaveznog osiguranja od autoodgovornosti ostvarila je rast od 7,6 odsto, imovinskih osiguranja za šest odsto, dok je premija osiguranja motornih vozila – kasko ponovo zabeležila pad, ovog puta od 6,2 odsto.

Grupisanje društava za osiguranje prema učešću u ukupnoj premiji, izvršeno je u tri grupe.
Prvu grupu čine tri društva sa preko 15 odsto u ukupnoj premiji, drugu, četiri društava sa učešćem manjim od 15 odsto i treću, 17 društava sa manje od tri odsto.
To ukazuje na smanjenje koncentracije portfelja u odnosu na isti period 2011, kada je prva grupa od tri društva pokrivala 67,4 odsto tržišta, druga, koju je činilo pet društva sa 22,7 odsto i treća, koju je činilo 14 društava i 9,9 odsto.

Bilansna suma društava za osiguranje povećana je u prvom tromesečju 2012. na 133,4 milijardi dinara, i to za 10,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Broj društava za osiguranje povećan je sa 26 na 28, uz uvećanje broja zaposlenih na 11. 437 po stopi od 2,5 odsto.
Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala, od 28 društva za osiguranje u prvom tromesečju ove godine godine, 21 je u većinskom stranom vlasništvu, dok je sedam društava u većinskom domaćem vlasništvu.

Be the first to comment

Leave a Reply