Putno osiguranje: Putujete u inostranstvo? Ovo morate znati!

Od čega ste osigurani putnim zdravstvenim osiguranjem?

Šta pokriva putno zdravstveno osiguranje?

Troškovima putnog osiguranja pokriveni samo iznenadni nesrećni slučajevi, HRONIČNI pacijenti IZUZETI!

Sezona godišnjih odmora je u toku, tradicionalno naši građani putuju na letovanje u države koje imaju izlazak na more, pre svega Grčka, Crna Gora, Hrvatska, Turska…

Obično prilikom kupovine aranžmana za letovanje, zaposleni u turističkim agencijama nude polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Radnici u turističkim agencijama, nažalost, ovaj posao rade kao dopunski i nisu dovoljno dobro obučeni kako bi osiguraniku predstavili sve elemente ove vrste osiguranja.

Čest je slučaj da prilikom zaključivanja polise putnog zdravstvenog osiguranja na ovaj način, klijentu odnosno osiguraniku nisu jasna koja su njegova prava i na koji način ih može ostvariti.

nezgoda letovanjePutno zdravstveno osiguranje osmišljeno je tako da pokriva osigurane slučajeve, odnosno troškove lečenja akutnih bolesti koje se mogu desiti na putovanju, kao I da pokriva troškove medicinskih usluga u inostranstvu prilikom nastanka nezgode – povrede osiguranika odnosno nesrećnog slučaja.
Ova vrsta osiguranja uglavnom ne pokriva troškove lečenja hroničnih bolesti ili stanja, gde je primarna svrha lečenja da se simptomi bolesti drže pod kontrolom. Nažalost, troškovi pokrića hroničnih bolesti učinili bi putno zdravstveno osiguranje izuzetno skupim, te ga nijedna osiguravajuća kuća na našem tržištu ne pokriva.

Pamtimo slučaj gospodina S.T. koji nam se obratio za pomoć prilikom problema koji je imao boraveći u Parizu. Naime, nedugo nakon dolaska u Pariz, S.T. je imao stomačnih problema koji su se završili vezivanjem creva ili ileusom. Kao urgentan slučaj, primljen je u bolnicu I hitno operisan. Zahvaljujući tome, život mu je spašen. Imao je zaključenu polisu putnog osiguranja kod jedne naše renomirane osiguravajuće kuće. Nakon dostavljanja neophodne dokumentacije, u lekarskim nalazima, utvrđeno je da je osiguranik imao stomačnih problema, neposredno pred sam polazak na put. Zbog ove okolnosti, njegov zahtev je odbijen, a iznos od skoro 23.000,00 EUR troška će morati da snosi sam. Obrazloženje osiguravajuće kuće, kod osiguranika je konstatovan hronicitet bolesti koji je doveo do ileusa. Sada je taj slučaj na sudu, a ishod je neizvestan.

putno zdravstveno osiguranje1U slučaju epi-napada, dijabetesa, odstranjenog tumora, povišenog krvnog pritiska, srčanih slabosti i drugih bolesti koje vas zadese na letovanju, vi ćete svakako biti zbrinuti i život vam neće biti ugrožen, ali ćete za ukazanu pomoć, lečenje i preglede morati da platite “iz svog džepa”. Kod većine je tako, ali retkost je da pojedine osiguravajuće kuće prave izuzetak kod “kritičnih” stanja kada je život osiguranika ugrožen

U svakom slučaju, ukoliko tokom putovanja osiguranik prvi put oboli od hronične bolesti, treba da zna da će biti plaćeni troškovi dijagnostike i lečenja koji su nastali u nastojanju da se utvrdi tačan uzrok poremećaja zdravlja. Takođe će biti plaćeni i inicijalni troškovi bolničkog lečenja koje je neophodno da bi se zdravstveno stanje stabilizovalo, sa ciljem da se omogući bezbedan povratak u zemlju radi daljeg praćenja ili lečenja.

Polisa putnog osiguranja, kod većine osiguvarajućih kompanija obilno pokriva troškove lečenja akutnih oboljenja, zatim troškove lečenja za slučajeve koji su nastali povredom ili nesrećnim slučajem, kao I troškove transporta bolesnika za povratak u svoju zemlju. Takodje, u ekstremnim slučajevima, putno osiguranje pokriva troškove transporta posmrtnih ostataka osiguranika ili tzv. Repatrijacija.

Zato se dobro raspitajte kada zaključujete polisu putnog zdravstvenog osiguranja, koja su vaša prava.

Obavezno pitajte:

  • koju visinu pokrića daje polisa putnog osiguranja,
  • da li postoji učešće u šteti, prilkom njenog nastanka
  • da li osiguranje pokriva hroničnu bolest
  • koja je svrha boravka u inostranstvu, pa shodno tome to se treba I navesti u polisi
  • teritorijalno pokriće, možete putovati u drugu zemlju, a potom otići u treću, da li imate osiguravajuće pokriće?

Ukoliko želite da saznate više o ovoj vrsti osiguranja, možete se informisati OVDE

Miodrag Stanić www.osigurajtese.rs

putno zdravstveno osiguranje