SEDAM PUTA UVEĆAN PROFIT

Osiguranicima životnog osiguranja pripisana visoka dobit od 1,4 miliona evra!

  • Wiener Städtische osiguranje u 2010. ostvarilo sedam puta veći profit
  • Bruto fakturisana premija uvećana za 8,91%
  • Kombinovani racio ispod 100%
  • Bilansna suma uvećana za odličnih 25% na 11,5 milijardi dinara

Wiener Städtische osiguranje je u poslovnoj 2010. godini ostvarilo bruto fakturisanu premiju  u iznosu od 4,89 milijardi dinara, što predstavlja uvećanje od 8,91 %.

Kompanija je višestruko uvećala profit i to na 204 miliona dinara što je čak sedam puta više u odnosu na 2009. godinu. Ukupna bilansna suma je na kraju 2010. godine iznosila 11,5 milijardi dinara i veća je za 25 % nego što je bila u 2009. godini.

Dobri rezultati ostvareni su zahvaljujući znatnom uvećanju prihoda, optimizaciji troškova i povećanju efikasnosti poslovanja. Ovakav rezultat potvrđuje našu finansijsku snagu i stabilnost, što direktno utiče na kvalitet i pouzdanost naših produkata. Osim toga, rezultati ukazuju na odgovorno poslovanje kompanije i garant su ispunjavanja preuzetih obaveza prema klijentima, kako u ažurnoj isplati šteta u neživotnom osiguranju tako i u ispunjavanju obaveza prema osiguranicima života kojima je i za 2010. godinu pripisana visoka dobit“ , izjavio je Branko Krstonošić, predsednik Upravnog odbora Wiener Städtische osiguranja.

U strukturi premije sa 51,89% učestvuju neživotna osiguranja, dok premija životnog osiguranja zauzima 48,11% u ukupnoj premiji.

Ukupna bruto fakturisana premija životnih osiguranja porasla je za 18,62% i iznosi 2,35 milijardi dinara. Pripisana dobit osiguranicima za 2010. godinu iznosi 142 miliona dinara što je visoko reprezentativan iznos za ukupno domaće tržište životnog osiguranja. Sa preko 47.000 polisa životnog osiguranja kompanija zauzima 22,8 % tržišta i jednu od liderskih pozicija u ovom segmentu. Prosečna premija iznosila je oko 500 evra, a prosečno trajanje osiguranja 19 godina.

U segmentu neživotnih osiguranja u 2010. godini ostvarena je premija od 2,54 milijardi dinara (1,23% rasta). Osnovna karakteristika poslova neživotnog osiguranja u 2010. godini je odličan pozitivan tehnički rezultat, gde je kombinovani racio ispod 100% što ukazuje na izuzetan kvalitet produkata neživotnog osiguranja. Dobrom  rezultatu je doprineo i odličan program reosiguranja preko Wiener RE reosiguranja.

Wiener Städtische osiguranje je u 2010. godini pokazalo izuzetnu ažurnost u rešavanju odštetnih zahteva u iznosu od ukupno 1,78 milijardi dinara. Od ukupnog iznosa likvidiranih šteta 73,46% se odnosi na štete po osnovu neživotnih osiguranja, dok 26,54% predstavljaju rešene štete po osnovu osiguranja života.

Uprkos teškoj ekonomskoj situaciji kompanija je angažovala blizu 100 novih radnika i 2010. godinu završila sa ukupno 1.043 zaposlena.

Planovi za budućnost

Poslovna strategija će kao i do sada biti podređena sigurnosti plasmana i stalnom povećavanju nivoa sopstvenih rezervi kako bi se jačala finansijska pozicija. U segmentu životnog osiguranja ciljevi kompanije su ostvarivanje liderske pozicije. Konzervativno ulaganje i plasiranje sredstava osiguranika, obezbediće kao i do sada sigurne prinose i dobit osiguranicima života.

Razvojem programa i prodaje u segmentu neživotnih osiguranja planirano je povećanje učešća imovinskih osiguranja u strukturi portfelja, a fokus će biti na osiguranju domaćinstava i malih i srednjih preduzeća.

Prioritet u poslovanju u 2011. godini je ostvarivanje kvalitetnog portfelja i visokog kvaliteta proizvoda, uz stabilan rast premije i razvoj poslovanja u čijoj osnovi je briga prema klijentima.

Društvena odgovornost i novi produkti osiguranja

Zeleno osiguranje

Kasko „Zeleno osiguranje“ namenjeno je vozilima koja imaju Eco Friendly licencu, odnosno, emisiju ugljen-dioksida manju od 100g po pređenom kilometru. Ovaj paket osiguranja će  vozačima „zelenih“ automobila, osim popusta od 5% na premiju osiguranja, obezbediti maksimalnu zaštitu u slučaju štete na automobilu. Klijentima je pružena mogućnost zaključivanja različitih paketa osiguranja. Najsveobuhvatniji paket je potpuno kasko osiguranje vozila, i njegove nestandardne opreme od posledica ostvarenja niza rizika koji se biraju u okviru različitih paketa. Shodno izboru paketa, pokriven je različit opseg oštećenja – od onih koja su nastala prilikom sudara, požara, oluje, do krađe automobila. Uz potpuno kasko osiguranje može se zaključiti i osiguranje ličnog prtljaga putnika u putničkom vozilu i alata za profesionalnu upotrebu.

Društveno odgovorna osnova produkta „Zeleno osiguranje“

Učešće saobraćaja u zagađenju vazduha na globalnom nivou iznosi oko 13,5 odsto, od čega čak 80 procenata čine motorna vozila. Životna sredina bitno je ugrožena sve većom emisijom ugljen-dioksida, o čemu svedoče brojna istraživanja kvaliteta životne sredine. Samo u Beogradu, broj automobila odavno je premašio cifru od pola miliona, a prosečne godišnje vrednosti koncentracija štetnih gasova iz automobila, često su bile iznad dozvoljenih. Sve veći potrošač energenata i najveći zagađivači vazduha u prestonici su automobili, pokazuju istraživanja. Želeći da utiče na smanjenje zagađenja koja emituju automobili Wiener Städtische osiguranje se priključilo akciji Eco Friendly koju je pokrenuo Medijski sistem Vrele gume uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Cilj akcije je podizanje ekološke svesti i stvaranje paketa podsticajnih mera za korišćenje automobila sa dobrim ekološkim performansama.

Total Insurance – investicija u zdravlje i budućnost

Wiener Städtische osiguranja ponudilo je tržištu novi program životnog osiguranja – Total Insurance koji je prilagođen potrebi roditelja da svom detetu pruže dugotrajnu, potpunu sigurnost. Do 15. godine života dete je obezbeđeno osnovnim paketom osiguranja koje ima štedni karakter, a po isteku ovog perioda Total Insurance prelazi u mešovito osiguranje života. Akumuliranim sredstvima osiguranik može raspolagati sa punih 20 godina, što mu može olakšati brojne životne izbore. Osim toga imajući u vidu sve veću zainteresovanost javnosti za zaveštanje matičnih ćelija Wiener Städtische osiguranje je dogovorilo saradnju sa vodećom evropskom bankom matičnih ćelija Cryo Save. Više od 2.000 parova iz Srbije je zaveštalo matične ćelije svojih beba u ovoj banci. Ukupna cena za prikupljanje, transport i obradu ćelija i čuvanje u prvih 20 godina iznosi 1.780 evra.  Zaključivanjem Total Insurance programa osiguranja ostvaruje se ušteda od 160 evra na cenu deponovanja matičnih ćelija, kao i popust od 20% na iznos premije osiguranja u prvoj godini.

Be the first to comment

Leave a Reply