Stanovi na lizing čekaju MMF

Da bi se nekretnina kupila, potrebno je promeniti Zakon o lizingu, a lizing kompanije traže i da se ukine PDV na naknadu. U Vladi kažu da su spremni da menjaju zakone, ali da je za promenu poreza potrebna saglasnost MMF-a.
Najava da bi i kod nas, uskoro, stanovi mogli da se kupuju na lizing, dala je nadu mnogim podstanarima da će na taj način doći do stana. Prema zakonu, i sada je na lizing moguće zakupiti nekretninu, ali bez mogućnosti sticanja vlasništva.
Kada kupite stan na kredit odmah postajete vlasnik, a kod lizinga, sve do otplate poslednje rate, stan je vlasništvo lizing kompanije. Kada dužnik ne može da plaća rate za kredit, aktivira se hipoteka, stan se prodaje i prvo se vraća dug banci, a ako nešto preostane, ide dužniku. U slučaju lizinga, zakupac vraća ključeve kompaniji.
“Što se tiče kamata, zaista je teško reći dok ne postoji regulativa. Procedura bi trebalo da bude kraća s obzirom na to da je nekretnina vlasništvo lizing kuće i ne treba hipoteka u tom smislu”, rekao je Dejan Tešić iz “Banke Inteza”.
Stručnjaci kažu da će i za lizing važiti uslovi kao za dobijanje kredita – godine starosti, učešće, redovna primanja, kreditna sposobnost.
Međutim, o detaljima nije moguće govoriti dok se ne promeni zakon o finansijskom lizingu koji sada dozvoljava sticanje vlasništva samo na pokretnim stvarima.
“Potrebno je izvršiti i usaglašavanje niza drugih zakona, kao zakon o PDV-u. Lizing naknada je opterećena porezom na dodatnu vrednost, što otežava finansiranje nekretnina na lizing, naročito za fizička lica”, kaže Bojan Baša iz Udruženja lizing kompanija.
“U sklopu promene zakona o PDV o kome se razmišlja, treba razmisliti da li osloboditi ovu aktivnost. Redosled poteza je sledeći – lizing je moguć, možemo da promenimo Zakon o finansijskom lizingu, ali o svakoj promeni opterećenja moramo da dobijemo saglasnost MMF-a”, rekla je ministarka finansija Diana Dragutinović.
U evropskim zemaljama, gde već decenijama postoji mogućnost kupovine na lizing, 90 odsto stanova kupuje se na kredit. Lizing se mnogo više koristi za kupovinu poslovnog prostora.
“Lizing nekretnina se tretira kao klasično iznajmljivanje nekretnine i to se u finansijkim izveštajima vidi kao trošak firme. Prvo se od ukupnog prihoda odbija trošak pa se onda na to plaćaju porezi. Iz tog razloga firma može mnogo da uštedi ukoliko uzme nekretninu na liznig a ne na kredit”, rekla je stručnjak za nekretnine Dušica Gaković.
Stručnjaci kažu da će mogućnost kupovine nepokretnosti na lizing podstaći prodaju poslovnog prostora, koji se sada uglavnom iznajmljuje.

Be the first to comment

Leave a Reply