Sve više tekućih računa sa kašnjenjem u otplati

Broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati dužim od dva meseca povećan je tokom proteklog meseca za 24,6 odsto, sa 161.108 na 200.740, pokazali su podaci Udruženja banaka Srbije.Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima smanjen je tokom marta za 1,5 odsto, sa 32,1 milijarde dinara na 31,7 milijardi dinara.
Broj tekućih računa građana smanjen je za 0,7 odsto, na 6,2 miliona, dok je broj korisnika tekućih računa, takođe, smanjen za 0,2 odsto, na 4,19 miliona.
Broj kreditnih kartica sa kašnjenjem u otplati dužim od dva meseca tokom marta je povećan za 7,9 odsto, sa 58.444 na 63.078. Na kraju marta iznos odobrenog limita po kreditnim karticama bio je 80,5 milijardi dinara, a u korišćenju je bilo 50,5 odsto tog iznosa, odnosno 40,7 milijardi dinara.
Broj kreditnih kartica povećan je tokom marta za 0,1 odsto, na 1,11 miliona.

Be the first to comment

Leave a Reply