TOP 5 osiguravača u Srbiji za prvih devet meseci 2010 godine

Prema podacima Centra za unapređenje osiguranja, ukupna ostvarena premija na tržištu osiguranja u Srbiji za prva tri kvartala 2010. godine iznosi oko 43 milijardi dinara ili približno 406,7 miliona evra, što predstavlja povećanje od 5,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i tada ostvarenih 40,9 milijardi dinara.

– Statistika iskazana u dinarima, pokazuje blagi rast ostvarene premije osiguranja u Srbiji, u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, uzimajući u obzir kurs dinara prema evru krajem trećeg kvartala 2009. godine kada je bio oko 93 dinara i današnji kurs prema evru koji je oko 107 dinara, rezultati su ipak malo drugačiji, naglašava Miodrag Stanić iz Centra.

Struktura ostvarene produkcije ide u korist životnih osiguranja, koja beleže rast premije od celih 16 odsto u odnosu na isti period prošle godine i dostižu tržišno učešće od 14,8 odsto.

– Podaci su nerealni, ali nominalno tačno iskazani u dinarima. Međutim posmatrajući kroz evropsku valutu, kursna razlika, odnosno pad dinara je doprineo tom „skoku“ učešća premije životnog osiguranja, jer kao što je poznato, premije životnog osiguranja uvek se iskazuju u evrima pri zaključivanju polisa životnog osiguranja. Uzmimo u obzir kursnu razliku od celih 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine i dobićemo precizniju i realniju sliku, objašnjava Stanić.

Obavezno osiguranje od autoodgovornost i ima najveće učešće na tržištu osiguranja sa 32 odsto, dok kasko i dalje pada i beleži učešće od 13,2 odsto .
Sa 11,8 milijardi dinara ostvarene premije, Dunav osiguranje zadržava lidersku poziciju na tržištu, uz ostvareni rast od 1,8 odsto, dok najveći konkurent DDOR gubi skoro 600 miliona RSD premije u odnosu na prošlu godinu i beleži drastičan pad od 6,6 odsto. Delta Generali očuvala je stabilno treće mesto na tržištu. Uniqa neživot uspeva da  drastično poveća premiju za čak 29 odsto tj. 451 milion dinara u odnosu na isti period prošle godine. Sjajan rezultat beleži Uniqa život, koja se bavi prodajom samo životnih osiguranja i raste po stopi od 28 odsto.

Wiener Stadtische osiguranje ostaje na četvrtom mestu, sa smanjenjem tržišnog učešća, Wiener sporije raste nego tržište osiguranja. Grawe osiguranje, sa svojim produktima životnog osiguranja, raste brže od povećanja tržišta životnih osiguranja i poboljšava svoju tržišnu poziciju.

– Do kraja godine, očekujemo promenu u podeli tržišnog učešća životnog osiguranja. Narodna Banka Srbije je dala smernice pri budućem obračunu premija životnog osiguranja, te smo mišljenja da će zbog tog obračuna i knjiženja, Delta Generali sići sa prvog mesta. S obzirom da je decembar mesec najproduktivniji kada je u pitanju prodaja polisa životnog osiguranja, ostaje nam da vidimo šta će se do kraja godine izdešavati na tržištu, zaključio je direktor Centra Miodrag Stanić.

Be the first to comment

Leave a Reply