Triglav razvija osiguranje za poljoprivrednike

Triglav osiguranje Srbija” je u prethodnoj godini ostvarilo veoma značajan rast premije osiguranja poljoprivrede od 35% u kojoj dominira osiguranje useva i plodova sa oko 80%, a za tržište Srbije, potpuno novim proizvodima za osiguranje životinja i kvalitetnim i konkurentnim ponudama u osiguranju useva i plodova namera je da se pokriju svi segmenti osiguranja u poljoprivredi.

Ta osiguravajuća kuća predstaviće na predstojećem 50. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, svoju ponudu proizvoda i usluga namenjenih proizvođačima, prerađivačima i distributerima poljoprivrednih proizvoda.

– Prepoznavši značaj ovog višedecenijskog skupa, odlučili smo se za aktivno partnersko učešće, te predstavljanje jedinstvenih uslova osiguranja u poljoprivredi. Predstavićemo i potpuno inovativan pristup u osiguranju kada su u pitanju životinje i to kroz TRIGLAV MAX PAKET – izjavio je generalni direktor “Triglav osiguranja” u Srbiji, gospodin Dragan Marković.

dragan-markovic-triglav-osiguranjeOvim dobrovoljnim osiguranjem “Triglav osiguranje” je izašlo u susret potrebama individualnih poljoprivrednika. Uz novi paket postiže se maksimalna ekonomska zaštita od rizika uginuća, prinudnog klanja i ubijanja životinje kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja koje nisu obuhvaćene osnovnim osiguranjem. Moguće je da se osiguraju zdrave životinje, dobrog kondicionog stanja, kao što su: goveda, svinje, ovce i koze.

Osiguranje se zaključuje na period od godinu dana za priplodna grla, odnosno na period trajanja tova za tovna grla. Osiguranjem je stoku moguće pokriti od metaboličkih poremećaja, koji predstavljaju veliki problem u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji, kao i oni koji nisu obuhvaćeni osnovnim standardnim osiguranjem.

Zaključenjem ovog osiguranja, poljoprivrednici mogu da zaštitite svoju stoku i u slučaju nastanka hipokalcemije, ketoze, dislokacije sirišta i dr oboljenja kod životinja. Osim metaboličkih poremećaja ovo pokriće štiti i od komplikacija koje se javljaju prilikom porođaja, što nije slučaj s osnovnim osiguranjem. Triglav max paket pokriva i ukoliko kod stoke dođe do digestivnih poremećaja raznih etiologija, oboljenja kardiovaskularnih sistema i raznih vrsta nesrećnih slučajeva.

Životinje se osiguravaju na vrednost koja se određuje na osnovu težine grla i tržišne cene po kilogramu telesne mase ili na stvarnu vrednost životinje koja ne može preći tržišnu vrednost za datu vrstu i kategoriju životinja

Vrh Triglav
Vrh Triglav