Tržište osiguranja, prvo polugodište 2010. godine

Prema najnovijem istrаživanju Centra za unapređenje osiguranja, na tržištu osiguranja u Srbiji u prvoj polovini 2010. godine, ukupna ostvarena premija iznosila je približno 30 milijardi dinara ili oko 282 miliona evra, što u odnosu na isti period prosle godine I tada ostvarenu premiju na tržištu od 28.5 mlrd dinara, predstavlja rast od 5.12%.

Premija životnih osiguranja beleži rast od 13.6% , prilicno manji u odnosu na rast u prvom tromesečju 2010. godine, kada je iznosio oko 24%. Tržište neživotnih osiguranja takodje beleži rast od 3.83%, uz manji pad premije kasko osiguranja od 1.36%, čime je negativan trend (pad od 10% u prvom tromesečju) zaustavljen. Sve ostale vrste osiguranja beleže rast, što govori u prilog tezi da se efekti finansijske krize sve manje osećaju u sektoru osiguranja u Srbiji.

Tržišni lider, DUNAV osiguranje beleži stagnaciju, dok DDOR nastavlja svoj negativan trend pada tržišnog učešća i to za 3.35% u odnosu na isti period prošle godine. DELTA GENERALI osiguranje takodje beleži vrlo mali rast tržišnog učešća, samo 0.47%, ali stabilno ostaje na trećoj poziciji po visini ostvarene premije, ostvarivši rast produkcije od 8%. Četvrto mesto po visini premije stabilno zauzima i WIENER STADTISCHE osiguranje, uz tržišno učešće od 7.28%. Medju top 10 osiguravajućih kompanija, najveći rast osvarene premije beleži UNIQA NON LIFE osiguranje sa impresivnim povećanjem produkcije od čak 33.5%  i povećanjem tržišnog učešća od 1%, zaključuju iz Centra za unapređenje osiguranja.

Be the first to comment

Leave a Reply