Wiener Stadtische životno osiguranje počelo da radi u Crnoj Gori

Austrijska osiguravajuća kompanija Vienna Insurance Group (VIG) pokrenula je poslovanje u Crnoj Gori osnovavši “Wiener Städtische (Viner štadiše) životno osiguranje Podgorica a.d.”

“Firma je registrovana kao Viner životno osiguranje, budući da su životno i neživotno osiguranje odvojeni zakonom”, kazao je izvršni direktor crnogorskog predstavništva te kompanije Ljubo Mitrović.

Kompanija je, kako je istakao Mitrović, sa radom u Crnoj Gori počela još krajem prošle godine.

Mitrović je naglasio da je ova osiguravajuća kompanija stara skoro dva veka, te da se konkretno poslom životnog osiguranja bave već više od jednog veka.

“To je najveća osiguravajuća kuća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, posebno u oblasti životnog osiguranja. Viner je ujedno jedna od najstarijih kompanija u Austriji gdje, osim životnog, pružaju i druge vrste osiguranja“, rekao je Mitrović.

Viner životno osiguranje ima za cilj da ponudi kvalitetne produkte životnog osiguranja po evropskim standardima, da izgradi jaku prodajnu mrežu i da zauzme lidersku poziciju u oblasti životnog osiguranja. Konkurentnim produktima koji će omogućiti individualna rešenja po mjeri klijenata, podrškom i znanjem stečenim u okviru VIG-a, kompanija će nastojati da  postepeno povećava tržišno učešće. Takođe, aktivno će učestvovati u razvoju crnogorskog tržišta životnog osiguranja i promociji ove vrste osiguranja.

– Konzervativnom politikom ulaganja kompanija garantuje sigurnost plasmana pa time i klijenata, čije će poverenje graditi apsolutnom efikasnošću u ispunjavanju preuzetih obaveza i isplati šteta. Jedan od glavnih prioriteta je zadovoljstvo klijenata, a liderstvo VIG-a u životnom osiguranju na okolnim tržištima potvrđuje superiornost u poslovanju“, kazao je Dr Rudolf Ertl,predsjednik Odbora direktora Viner štadiše životnog osiguranja.

Produkti Viner štadiše životnog osiguranja – Classic i Futura program, koji predstavljaju jedinstvene produkte po meri osiguranika, su mešovita osiguranja života, odnosno kombinacija dugoročne štednje i obezbeđenja porodice (pokrivaju dva osnovna rizika: doživljenje i preranu smrt). Uz oba produkta je moguće zaključiti i dopunsko osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i dopunsko osiguranje lica od nastupanja težih bolesti.

U slučaju dijagnostikovanja neke od bolesti, osiguraniku se odmah isplaćuje osigurana suma kojom on može pokriti potencijalno visoke troškove liječenja, a ugovor o osiguranju života i dalje ostaje punovazan, što ga čini jedinstvenim produktom ove vrste na tržištima Centralne i Istočne Evrope. Ovo dopunsko osiguranje pokriva i slučaj nastupanja neophodnosti trajne njege čime dolazi do izražaja njegov izraženi socijalni karakter.

Be the first to comment

Leave a Reply