Za agroosiguranje u Makedoniji – 500.000 evra

Ove godine Ministarstvo poljoprivrede Republike Makedonije će sa pola miliona evra subvencionisati osiguranje primarne poljoprivredne proizvodnje od osnovnih rizika kao i  vršenje pedoloških i agrohemijskih analiza zemljišta.
“Sa 35 miliona denara iz programa za novčanu pomoć u poljoprivredi za 2010. godinu, država će pokriti 60 odsto vrednosti polise osiguranja“, kažu u Ministarstvu poljoprivrede.

Objašnjavaju da su, prema programu, prihvatljivi troškovi koji će se sufinansirati oni za osiguranje najviše pet hektara nasada loze i voćaka, do dva hektara nasada povrća, najviše jedan hektar nasada duvana i do deset hektara žitarica. Proizvođači se za ovu meru mogu prijaviti do 31. septembra

 

Be the first to comment

Leave a Reply