Za lažne sudare do 7,5 godina zatvora

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na kazne od pet meseci do sedam i po godina zatvora 16 pripadnika grupe poznate kao saobraćajna mafija jer su oštetili osiguravajuća društva naplatom izmišljene štete.

Pravosnažna presuda za štetu naplaćenu na osnovu falsifikovane dokumentacije o saobraćajnim nesrećama koje se nisu dogodile izrečena im je 10 godina od pokretanja postupka 2006. godine. Prethodna presuda je jednom bila ukinuta.
Optužnica u ovom slučaju podignuta je 11. decembra 2006. godine, a grupa je otkrivena zahvaljujući ubačenom policijskom agentu.
Presudom Apelacionog suda odbijene su optužbe protiv četvoro okrivljenih zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, dok je u odnosu na dvojicu okrivljenih presuda preinačena, a u odnosu na sve ostale potvrđena.
Prvi na optužnici, Slobodan Knežić, pravosnažno je osuđen kao organizator grupe na jedinstvenu kaznu od sedam godina i šest meseci zatvora. Protiv drugooptuženog, suorganizatora Zorana Stanojevića, sudski postupak je razdvojen.
Pripadnici grupe su osuđeni jer su tokom 2005. i 2006. godine angažovali policajce koji su za novac – od 500 do 1.000 evra, sačinjavali falsifikovane zapisnike o “uviđaju” saobraćajnih nezgoda koje se nisu dogodile, a zatim izmišljenu štetu naplaćivali od osiguravajućih društava. Oštećeni su “Dunav osiguranje”, “Delta osiguranje”, “Viner štetiše” i druga osiguravajuća društva u Srbiji za više stotina hiljada evra.